HVORDAN ER DER I HELVEDE

INDHOLD

  

1) De vil brænde i ild

2) Der vil være en ild der aldrig slukkes

3) Ilden varer evig

4) De vil brænde i søen af ild og svovl

5) De skal pines i ild og svovl

6) Røget fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder

7) De har ingen hvile, hverken dag eller nat

8) De skal pines dag og nat i evighedernes evigheder

9) Deres maddiker ikke dør

10) Straffen varer evig, de bliver aldrig mere tilgivet

11) De vil blive fjernt for evig fra Herrens ansigt

12) Det er både menneskenes sjæl og krop der går i helvede

13) Nogle vil blive styrtet levende i ildsøen, altså både krop og sjæl

14) Der er mørkt i helvede

15) Der vil være evig forhånelse og afsky

16) Der vil være gråd og tændeskæren  

  

 HVORDAN ER DER I HELVEDE

BIBELTEKSTER

 

1) DE VIL BRÆNDE I ILD

Matthæusevangeliet 3:10

”Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.”

 

2) DER VIL VÆRE EN ILD DER ALDRIG SLUKKES

Matthæusevangeliet 3:12

Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.”

Lukasevangeliet 3:17

Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle hveden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.”

Markusevangeliet 9:43-46

Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

 

3) ILDEN VARER EVIG

Judas brev 1:7

”Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.”

Matthæusevangeliet 18:8

Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild.”

Matthæusevangeliet 25:41-43

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig.”

 

4) DE VIL BRÆNDE I SØEN AF ILD OG SVOVL

Johannes’ åbenbaring 19:20

Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.”

Johannes’ åbenbaring 21:8

Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.”

Johannes’ åbenbaring 20:10

Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.”

 

5) DE SKAL PINES I ILD OG SVOVL

Johannes’ åbenbaring 14:9,10

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.”

 

6) RØGET FRA DERES PINSLER STIGER OP I EVIGHEDERNES EVIGHEDER

Johannes’ åbenbaring 14:9-11

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.”

Johannes’ åbenbaring 19:2,3

 ”Sande og retfærdige er hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin utugt, han har hævnet sine tjeneres blod på hende.
Og atter sagde de: »Halleluja! Røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder.”

 

7) DE HAR INGEN HVILE, HVERKEN DAG ELLER NAT

Johannes’ åbenbaring 14:11

Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.”

 

8) DE SKAL PINES DAG OG NAT I EVIGHEDERNES EVIGHEDER

Johannes’ åbenbaring 20:10

Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.”

 

9) DERES MADDIKER IKKE DØR

Markusevangeliet 9:43-48

Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud; du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

 

10) STRAFEN VARER EVIG, DE BLIVER ALDRIG MERE TILGIVET

Matthæusevangeliet 25:45,46

"Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”

 

11) DE VIL BLIVE FJERNT FOR EVIG FRA HERRENS ANSIGT

2. Thessalonikkerbrev 1:6-9

Så sandt som det er retfærdigt for Gud at gengælde dem, der volder jer trængsel, med trængsel, og at gengælde jer, der lider trængsel, med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fulgt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt.”

 

12) DET ER BÅDE MENNESKENES SJÆL OG KROP DER GÅR I HELVEDE

Matthæusevangeliet 5:29,30

Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.”

Matthæusevangeliet 10:28

Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.”

 

13) NOGLE VIL BLIVE STYRTET LEVENDE I ILDSØEN, ALTSÅ BÅDE KROP OG SJÆL

Johannes’ åbenbaring 19:20

Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.”

 

14) DER ER MØRKT I HELVEDE

Matthæusevangeliet 8:12

”Men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matthæusevangeliet 22:13

Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matthæusevangeliet 25:30

Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

 

15) DER VIL VÆRE EVIG FORHÅNELSE OG AFSKY

Daniels bog 12:2

”Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.”

 

16) DER VIL VÆRE GRÅD OG TÆNDESKÆREN

Matthæusevangeliet 8:12

 Men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matthæusevangeliet 13:41,42

Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matthæusevangeliet 13:49,50

Således skal det gå ved verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matthæusevangeliet 22:12,13

Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matthæusevangeliet 24:48-51

Men er det en dårlig tjener, der siger som så: Min herre lader vente på sig! og derpå giver sig til at slå sine medtjenere og spiser og drikker med svirebrødre, så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og i en time, han ikke kender, og hugge ham ned og lade ham dele skæbne med hyklerne. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Matthæusevangeliet 25:30

Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Lukasevangeliet 13:27,28

Vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret! Dér skal der være gråd og tænderskæren, når I ser Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv kastes udenfor.”

Skrevet af Gatia Szongot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVOR VIL NOGLE MENNESKER TILBRINGE EVIGHEDEN?

INDHOLD

 

1) I ild

2) I ild og svovl

3) I ilden der ikke slukkes

4) I den evige ild

5) I den evige ild som er bestemt for Djævelen og hans engle

6) I ildsøen der brænder med svovl

7) I søen der brænder med ild og svovl, som er den anden død

8) I søen af ild og svovl

9) I ildsøen som er den anden død

10) I ovnen med ild

11) I helvede

12) I helvedes ild

13) I mørket udenfor

14) Udenfor

15) I den evige straf

  

HVOR VIL NOGLE MENNESKER TILBRINGE EVIGHEDEN

BIBELTEKSTER

 1) I ILD

Den store skøge                               

Johannes’ åbenbaring 19:2,3 

”Sande og retfærdige er Hans domme. Han har dømt den store skøge, som fordærvede verden med sin utugt, han har hævnet sine tjeneres blod på hende. Og atter sagde de: »Halleluja! Røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder.”

Hver træ, som ikke bærer god frugt

Matthæusevangeliet 3:10

”Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden.”

 

2) I ILD OG SVOVL

Dem der tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande elle hånd

Johannes’ åbenbaring 14:9,10

”Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet.”

 

3) I ILDEN DER IKKE SLUKKES

Avnerne

Matthæusevangeliet 3:12   

”Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.”

Lukasevangeliet 3:17   

”Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle hveden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.”

Dem der bringer en af de små som tro på Jesus, til fald

Markusevangeliet 9:42-46  

”Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

 

4) I DEN EVIGE ILD

De utugtige

Judasbrev 1:7   

”Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.”

Dem der bringer en af de små som tro på Jesus, til fald

Matthæusevangeliet 18:6-8  

”Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild.”

 

5) I DEN EVIGE ILD SOM ER BESTEMT FOR DJÆVELEN OG HANS ENGLE

De forbandede

Matthæusevangeliet 25:41-45   

”Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig!”

 

6) I ILDSØEN DER BRÆNDER MED SVOVL

Dyret og den falske profet

Johannes’ åbenbaring 19:20   

”Men dyret blev grebet, og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for dets øjne og dermed forført dem, der tog dyrets mærke og tilbad dets billede. De blev begge styrtet levende i ildsøen, der brænder med svovl.”

 

7) I SØEN DER BRÆNDER MED ILD OG SVOVL, SOM ER DEN ANDEN DØD

De feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne

Johannes’ åbenbaring 21:8

”Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.”

 

8) I SØEN AF ILD OG SVOVL

Djævelen

Johannes’ åbenbaring 20:10

”Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.”

 

9) I ILDSØEN, SOM ER DEN ANDEN DØD

Døden

Johannes’ åbenbaring 20:14  

”Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen.”

Dødsriget

Johannes’ åbenbaring 20:14   

”Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død, ildsøen.”

Dem der ikke fandtes indskrevet i livets bog

Johannes’ åbenbaring 20:15   

”Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen.”

 

10) I OVNEN MED ILD

Dem der begår lovbrud

Matthæusevangeliet 13:41 – 42   

”Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

De onde

Matthæusevangeliet 13:49,50   

”Således skal det gå ved verdens ende: Englene skal gå ud og skille de onde fra de retfærdige og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

 

11) I HELVEDE

Dem der begår ægteskabsbrud

Matthæusevangeliet 5:27-30  

”I har hørt, at der er sagt: ›Du må ikke bryde et ægteskab. Men jeg siger jer: Enhver, som kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit legeme kommer i Helvede.”

Dem der bringer en af de små som tro på Jesus, til fald

Markusevangeliet 9:42-46

”Den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at have en møllesten hængt om halsen og være kastet i havet. Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes. Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

 

12) I HELVEDES ILD

Den der siger ”Tåbe” til sin bror

Matthæusevangeliet 5:22   

”Men jeg siger jer: Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka! til sin broder, skal kendes skyldig af Det store Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild.”  

Markusevangeliet 9:47, 48   

”Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud; du er bedre tjent med at gå ind i Guds rige med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvede,hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

Matthæusevangeliet 18:9   

”Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild.”

 

13) I MØRKET UDENFOR

Rigets børn uden tro

Matthæusevangeliet 8:10-12  

”Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget, men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Manden der ikke havde bryllupsklæde på

Matthæusevangeliet 22:11-13   

”Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

Den dårlige, dovne og uduelige tjener

Matthæusevangeliet 25:26-30 

”Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.”

 

14) UDENFOR

Hundene (de onde), troldmændene, de utugtige, morderne, afgudsdyrkerne, og enhver der elsker og øver løgn

Johannes’ åbenbaring 22:15

Udenfor skal hundene være og troldmændene og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og enhver, der elsker og øver løgn.”

Dem der øver uret

Lukasevangeliet 13:26-28

”Når I så siger: Vi har spist og drukket sammen med dig, og du har undervist i vore gader, vil han svare: Jeg ved ikke, hvor I er fra. Bort fra mig, alle I, som øver uret! Dér skal der være gråd og tænderskæren, når I ser Abraham og Isak og Jakob og alle profeterne i Guds rige, mens I selv kastes udenfor.”

 

15) I DEN EVIGE STRAF

Dem der ikke har hjulpet de sultne, de tørste, de fremmede, dem der manglede tøj, dem der ikke har besøgt de syge, og dem der var i fængsel

Matthæusevangeliet 25:42-46

”For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”

 Skrevet af Gatia Szongot

 

 

 

HVOR LANG TID VARER HELVEDET

INDHOLD

 1) Evig undergang, fortabelse

2) Evig straf

3) Evig forhånelse

4) Evig afsky

5) Evig ild

6) Ilden slukkes aldrig

7) De skal pines I evighedernes evigheder

8) Røget fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder

9) Røget fra hende stiger op i evighedernes evigheder

10) De skal pines dag og nat

11) De har ingen hvile, hverken dag eller nat

  

HVOR LANG TID VARER HELVEDET

BIBELTEKSTER

  

HELVEDET HAR INGEN ENDE, DEN ER EVIG

1) Evig fortabelse, undergang

2. Thessalonikerbrev 1:6-9 

Så sandt som det er retfærdigt for Gud at gengælde dem, der volder jer trængsel, med trængsel, og at gengælde jer, der lider trængsel, med lindring sammen med os, når Herren Jesus, fulgt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus. De skal straffes med evig undergang fjernt fra Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt.”

 

2) Evig straf

Matthæusevangeliet 25:41-46

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.”

 

3) Evig forhånelse

Daniels bog 12:2

Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.”

 

4) Evig afsky

Daniels bog 12:2

Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky.”

 

5) Evig ild

Judas brev  1:7

”Og jeg vil minde om, at Sodoma og Gomorra og de omliggende byer, der på samme måde som disse engle bedrev utugt og søgte unaturlige forbindelser, nu fremstår som et afskrækkende eksempel, idet de straffes med evig ild.”

Matthæusevangeliet 18:8

Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild.”

Matthæusevangeliet 25:41

Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle.”

 

6) Ilden slukkes aldrig

Markusevangeliet 9:43

Og hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå lemlæstet ind til livet end med begge hænder i behold at komme i Helvede, til den uudslukkelige ild.”

Markusevangeliet 9:45,46

”Og hvis din fod bringer dig til fald, så hug den af; du er bedre tjent med at gå halt ind til livet end med begge fødder i behold at kastes i Helvede, hvor deres maddiker ikke dør, og ilden ikke slukkes.”

Matthæusevangeliet 3:12

 Han har sin kasteskovl i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.”

Lukasevangeliet 3:17

Han har sin kasteskovl i hånden for at rydde sin tærskeplads og samle hveden i sin lade, men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes.”

 

DE VIL PINES I EVIGHEDERNES EVIGHEDER

7) De vil pines i evighedernes evigheder

Johannes’ åbenbaring 20:10

Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.”

 

8) Røget fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder

Johannes’ åbenbaring 14:9-11

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.”

 

9) Røget fra hende stiger op i evighedernes evigheder

Johannes’ åbenbaring 19:3

Og atter sagde de: »Halleluja! Røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder.”

 

DE VIL PINES UDEN AFBRYDELSE, DAG OG NAT

10) De vil pines dag og nat

Johannes’ åbenbaring 20:10

Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder.”

 

11) De har ingen hvile, hverken dag elle nat

Johannes’ åbenbaring 14:9-11

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke.”

Skrevet af Gatia Szongot